StartpaginaWebcatalogusInfo Afhalen/VerzendenWensjes ContactpaginaMijn accountHerroepingsformulier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Reserveren en afhalen in de winkel

U kan alle artikelen uit deze webcatalogus reserveren. Het wordt dan 2 'winkelwerkdagen' voor u bijgehouden.
U kan nog steeds van de aankoop afzien tijdens de afhaling. Cash of Payconiq betaling bij afhaling in winkel.
Indien we bij de reservatie merken dat het product toch niet op voorraad zou zijn, wordt u zo snel mogelijk per mail verwittigd (doorgaans ten laatste de volgende 'winkelwerkdag'). Indien u zich niet tijdig naar de winkel kan begeven maar het product tóch wenst kan u ons via de contact pagina hiervan op de hoogte brengen en zullen we het gevraagde artikel tot maximum 3 extra winkel-werkdagen langer bijhouden.
Op uitdrukkelijk verzoek kunnen wij ook verzenden.
U dient dit aan te vragen in het vak opmerkingen bij het afronden van uw bestelling.

Algemene voorwaarden Verkoop op afstand
1. Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de Wensjes website
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Wensjes worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.
Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.
Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Het hoofddoel van de Wensjes webcatalogus is het online etaleren van onze producten met mogelijkheid tot bestellen en afhalen in de winkel.

Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant kunnen artikelen die geen vermelding ‘wordt niet online verkocht’ hebben, verstuurd worden. In dit geval zal er altijd eerst een pro-forma aankoopbon met vermelding van alle kosten worden verstuurd via email met verzoek tot betaling.
Pas na ontvangst van betaling op het banknummer van Wensjes kan er worden overgegaan tot verzending.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Wensjes. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Wensjes.
Wensjes
Guldenschaapstraat 4
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251 87 15
wensjes@skynet.be
Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

2. Bestellingen
Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje.
       A. Indien levering gewenst is :
We gaan niet over tot verzending voor bestellingen onder €15,00 (enkel het bedrag op de afhandelingspagina's aankoop is bindend).
In het vak ‘opmerkingen toevoegen’ moet vermeld worden : Met verzending gewenst of iets gelijkaardigs zodat we de procedure verzenden kunnen opstarten.
De enige betaaloptie op de webcatalogus is ‘betalen bij afhaling op fysieke locatie’ maar indien bij de opmerkingen of per mail verzocht wordt tot levering, nemen wij verder de nodige stappen om de artikelen te verzenden.
Na ontvangst van uw aanvraag emailen we zo spoedig mogelijk een pro-forma aankoopbon met de voorradige artikelen en vermelding van alle kosten (Onze website heeft als hoofddoel onze artikelen te etaleren waardoor het soms kan gebeuren dat gewenste artikel niet voorradig zijn).
Na ontvangst van betaling versturen we de bestelde artikelen binnen de 8 dagen (met afwijking mogelijk vanwege extra sluitingsdagen, vakantie, feestdagen…).

     B. Indien er geen levering gewenst is (afhalen in de winkel) :
Er hoeft niets ingevuld te worden in het vak ‘opmerkingen toevoegen’, u vervolledigd de bestelling en na de automatische antwoordmail sturen we u een persoonlijke bevestigingsmail (ten laatste de volgende 'winkelwerkdag') met de beschikbare artikelen, die we 2 ‘winkelwerkdagen’ voor u reserveren.
De vermelding ‘bestelling met betaalverplichting’ is een wettelijke vermelding en kan niet worden verwijderd. De betaalverplichting is enkel geldig bij afhaling in de fysieke winkel.
Extra reservatiedagen (langere afhaaltijd) kunnen aangevraagd worden via email aan wensjes@skynet.be.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de online-aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Wensjes behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien prijzen of kortingen niet correct weergegeven worden op de website of indien ze verkeerd opgenomen werden in de afrekening.

3. Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt.
We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de artikelen door toedoen van de transportfirma te laat toekomen. Op aanvraag kan u dan bewijs vragen dat wij uw bestelling tijdig afgeleverd hebben.
Na ontvangst van betaling versturen we de bestelde artikelen uiterlijk binnen de 8 dagen (met afwijking mogelijk vanwege extra sluitingsdagen, vakantie, feestdagen…). Wij stellen alles in het werk om uw bestelling dinsdag, woensdag en donderdag na ontvangst van betaling aan de transportfirma te overhandigen.
Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 5 werkdagen te versturen, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 5 werkdagen te versturen, kunt u de bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige versturing op de hoogte bent gesteld.
Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden via mail naar wensjes@skynet.be en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
De geschatte leveringskost voor een normale levering naar een afhaalpunt binnen België bedraagt 5,95€ met een geschatte leveringstijd van 2-5 werkdagen te tellen vanaf verzending. Dit bedrag kan gewijzigd worden indien het buiten het normale gewicht en/of formaat verzending valt of indien de transportfirma hun tarieven wijzigen. Het is het bedrag op de pro forma factuur dat geldend is.
Wij verzenden de bestellingen dinsdag, woensdag en donderdag uitgezonderd feestdagen, vakantiedagen en andere onvoorziene sluitingsdagen.

4. Artikelen retourneren en ruilen
We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Wensjes en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden.
Indien u een artikel wenst terug te sturen, gelieve ons dan zo snel mogelijk per email te verwittigen en binnen de 14 kalenderdagen de producten in hun originele verpakking terug te sturen.
Wanneer dit aangewezen is, betalen we de kostprijs inclusief de proportionele leveringskosten binnen de 14 dagen terug na ontvangst van de retour. De terugbetaling gebeurt via overschrijving op rekening van de klant.
Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon.
Goederen zoals ondergoed en intieme goederen kunnen teruggezonden worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne naar de afzender zolang de verzegeling na de verzending niet verbroken is.
De retourkosten blijven ten laste van de klant.
Dit artikel is enkel geldig voor overeenkomsten op afstand en dus niet voor afhaling in de winkel.

5. Producten
Alle producten worden per stuk verkocht, tenzij anders wordt vermeld en volgens beschikbaarheid. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

6. Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende (proportionele) leveringskosten.

7. Inhoud
Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

8. Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en de correcte prijs op de proforma aankoopbon te vermelden.
Indien u afwijkingen vaststelt, appreciëren we een mailtje om ons hierop te wijzen op wensjes@skynet.be.

9. Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Wensjes tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

10. Vragen of klachten
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd via de contactpagina op www.wensjes.be of via email naar wensjes@skynet.be

11. Contactgegevens
Wensjes
Guldenschaapstraat 4
1800 Vilvoorde
België
Tel : 02 251 87 15
wensjes@skynet.be
Ondernemingsnummer : BE 0578 691 013

15. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Wensjes, Guldenschaapstraat 4 te 1800 Vilvoorde (tel : 02/251 87 15 , wensjes @skynet.be) via een ondubbelzinnige verklaring via email herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping op volgende link :
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, van ons terug en dit in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen in goede staat hebben terug gekregen. Wij betalen de teruggestuurde goederen inclusief de proportionele leveringskost terug via overschrijving. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen verborgen kosten in rekening worden gebracht.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor terugzending van de goederen valt ter uwer kosten en zullen niet vergoed worden door de onderneming.
Wij verwachten daarbij dat de goederen ons in ongebruikte staat en in de originele verpakking met alle toebehoren wordt teruggezonden.
Dit artikel is enkel geldig voor overeenkomsten op afstand en dus niet voor afhaling in de winkel.

Afdrukken


Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be